Veiligheidscoördinator voor bouwprojecten

U kan beroep doen op A+ Energie als veiligheidscoördinator voor al uw bouwprojecten.

Een veiligheidscoördinator is verplicht vanaf 2 aannemers op 1 bouwproject.

Wij zorgen ervoor dat zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoeringsfase voldaan wordt aan alle wettelijke verplichtingen en dat de risico’s op de bouwwerf geminimaliseerd worden.

A+ Energie staat in voor:

  • Inventarisatie van de risico’s;
  • Opmaak van een veiligheid- en gezondheidsplan;
  • Waken over de veiligheid op de bouwwerf aan de hand van werfbezoeken en werfvergaderingen;
  • Aflevering postinterventiedossier.

Vragen of nood aan een veiligheidscoördinator voor uw bouwproject?